04191012301

تعرفه کارهای گرافیکی

[title text=”تعرفه طراحی لوگو”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”طراحی لوگو اختصاصی” price=”تماس بگیرید” featured=”true” bg_color=”rgb(205, 220, 57)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 3 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : توسط تیم”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 3 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : ندارد”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”ریدیزاین لوگو” price=”تماس بگیرید” featured=”true” bg_color=”rgb(251, 140, 0)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 2 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : با نمونه”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 3 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : ندارد”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”طراحی لوگو تایپ” price=”تماس بگیرید” featured=”true” bg_color=”rgb(2, 136, 209)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 3 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : با اسم شرکت”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 3 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : ندارد”]

[/ux_price_table]

[/col]


[title text=”تعرفه طراحی گرافیک”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”طراحی ست اداری” price=”تماس بگیرید” description=”شامل ( کارت ویزیت ، بروشور ، فایل ، پاکت نامه و کاتالوگ )” featured=”true” bg_color=”rgb(225, 190, 231)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 3 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : توسط تیم”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 1موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : دارد”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”کارت ویزیت اختصاصی” price=”تماس بگیرید” description=”با در نظر گرفتن داشتن لوگو” featured=”true” bg_color=”rgb(227, 242, 253)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 2 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : اختصاصی”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 1 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : دارد”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”بروشور اختصاصی” price=”تماس بگیرید” description=”با در نظر گرفتن داشتن لوگو” featured=”true” bg_color=”rgb(255, 204, 188)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 2 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : اختصاصی”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 1 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : دارد”]

[/ux_price_table]

[/col]


[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”طراحی فایل” price=”تماس بگیرید” description=”با در نظر گرفتن داشتن لوگو” featured=”true” bg_color=”rgb(255, 238, 88)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 3 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : توسط تیم”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 1موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : دارد”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”کاتالوگ اختصاصی” price=”تماس بگیرید” description=”با در نظر گرفتن داشتن لوگو” featured=”true” bg_color=”rgb(244, 67, 54)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 2 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : اختصاصی”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 1 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : دارد”]

[/ux_price_table]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_price_table title=”پاکت نامه اختصاصی” price=”تماس بگیرید” description=”با در نظر گرفتن داشتن لوگو” featured=”true” bg_color=”rgb(207, 216, 220)”]

[bullet_item text=”تغییرات مجاز : 2 بار”]

[bullet_item text=”ایده پردازی : اختصاصی”]

[bullet_item text=”تعداد موکاپ : 1 موکاپ”]

[bullet_item text=”طراحی برای چاپ : دارد”]

[/ux_price_table]

[/col]

جهت سفارش میتوانید با مراجعه به قسمت تماس با ما و یا از طریق تماس با شماره04134401179 سفارش خود را ثبت نمایید.

پشتیبانان بخش گرافیک رایتک به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و مشاوره با شما عزیزان میباشند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است