Meta Tags

متاتگ ها (Meta Tags) و کاربرد آنها در صفحات وب (HTML)
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر HTML, طراحی سایت
متاتگ ها (Meta Tags) و کاربرد آنها در صفحات وب (HTML) با مفهوم تگ در زبان HTML و تگ های اصلی و کلیدی صفحات وب در آموزش پیشین آشنا شدیم، در ادامه مباحثی که بررسی کردیم خواهیم دید که شکل دیگری از تگ ها در صفحات وب به کار ...
ادامه مطلب