Tag Archives: پروتکل های موجود در اینترنت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است