عصر انتقال داده رایان تکرو
زبان برنامه نویسی جاوا

برچسب: هدف اصلی برای ایجادبرنامه نویسی

زبان برنامه نویسی جاوا

برچسب: هدف اصلی برای ایجادبرنامه نویسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است