عصر انتقال داده رایان تکرو
تشخیص هک شدن گوشی

برچسب: علم و دانش

تشخیص هک شدن گوشی

برچسب: علم و دانش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است