عصر انتقال داده رایان تکرو
زبان برنامه نویسی جاوا

برچسب: زبان برنامه نویسی جاوا

زبان برنامه نویسی جاوا

برچسب: زبان برنامه نویسی جاوا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است