عصر انتقال داده رایان تکرو
برنامه نویسی موبایل

برچسب: توسعه برنامه های موبایل

برنامه نویسی موبایل

برچسب: توسعه برنامه های موبایل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است