تاثیر رنگ در لوگو

تاثیر رنگ در لوگو
بهمن, ۱۳۹۷ بدون نظر طراحی لوگو
تاثیر رنگ در لوگو هر رنگ محض، بدون افزودن هیچ معنایی و فارغ از هر فرم مشخص، می تواند با روح انسان در هزاران راه مختلف سخن بگوید. یکی از موارد مهمی که طراحان باید دانش کافی نسبت به آن را داشته باشند و قادر باشند تا از آن ...
ادامه مطلب