عصر انتقال داده رایان تکرو
ایجاد ایمیل در گوشی

برچسب: ایجاد ایمیل در گوشی

ایجاد ایمیل در گوشی

برچسب: ایجاد ایمیل در گوشی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است