عصر انتقال داده رایان تکرو
برنامه نویسی ویندوز در تبریز

برچسب: اشنایی با زبان برنامه نویسی،

برنامه نویسی ویندوز در تبریز

برچسب: اشنایی با زبان برنامه نویسی،

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است