[vc_row css=”.vc_custom_1573115613030{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 120px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 35px !important;border-left-color: #e2e5ef !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e2e5ef !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e2e5ef !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e2e5ef !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 10px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573115613032{margin-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573115613034{margin-bottom: 50px !important;padding-bottom: 0px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573115613036{margin-right: 5px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 5px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”سنجش نیاز” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605699888484{padding-bottom: 20px !important;}”]قبل از طراحی سایت ما خواسته های شما از وبسایت رو مورد سنجش قرار میدهیم[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-data” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”تحلیل وبسایت” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605700084637{padding-bottom: 20px !important;}”]تحلیل و آنالیز این کمک را خواهد کرد که وضعیت بهتری نسبت به رقبا در کسب و کارتان داشته باشید[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116643927{padding-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-startup-a” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”پیش به سوی هدف” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center”]با پشتیبانی و ارائه راهکار های مناسب مسیر راحت تری جهت نیل به اهداف خواهید داشت[/rb_sc_service][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1571655786799{padding-top: 200px !important;}” offset=”vc_col-md-5″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571655786809{padding-top: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1571655786807{padding-top: 50px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”هدفمند حرکت کنید” subtitle_pos=”above” title=”انتخاب دقیق” button_title=”ادامه مطلب” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” button_size=”small” button_margin=”30px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”simple” customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]یک انتخاب دقیق برای واسپاری انجام کار طراحی و سئو سایت به یک شرکت معتبر خیال شما را از بابت تحویل به موقع وبسایت ، پشتیبانی منظم و دقیق ، مشاوره بازاریابی و همچنین ارائه پیشنهاد های موثر در جهت توسعه کسب و کارتان راحت میکند.رایتک میتواند انتخاب خوبی برایتان باشد.[/rb_sc_text][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-7″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561454984197{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_icons_wheel style=”hexagon” autoplay=”1″ customize_size=”1″ shape_size=”145px” icons_size=”70px” icon_gradient_1=”#47dac2″ icon_gradient_2=”#47dac2″ active_icon_gradient_1=”#ffffff” active_icon_gradient_2=”#ffffff” active_shape_gradient_2=”#ffaf02″ icon_shape_bg=”#ffffff” subtitle_color=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ circle_color=”#d6d6db” customize_size_mobile=”1″ shape_size_mobile=”80px” icons_size_mobile=”36px” values=”%5B%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-winner-champion-trophy%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-statistics-1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%20%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-video-player%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B5%D9%88%D8%AA%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-meeting%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-guarantee%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%82%D9%88%DB%8C%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-graph-1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_size=”contain” css=”.vc_custom_1561624790555{padding-bottom: 125px !important;background-image: url(https://rightechco.com/3/wp-content/uploads/2019/05/1920x1195_01.png?id=392) !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1561624790562{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][rb_sc_text subtitle=”محصولات نرم افزاری” title=”محصولات تولید شده” button_url=”” show_divider=”1″][/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1560338354751{margin-top: -50px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562659489884{padding-top: 90px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562659489889{padding-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”rhombus” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-computer” title=”کلاس مجازی رایتک” button_title=”ادامه” add_divider=”1″ customize_size=”1″ icon_size=”60px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#6276fe” icon_gradient_2=”#5264df” icon_hover_gradient_1=”#5264df” icon_hover_gradient_2=”#6276fe” bg_shape_gradient_1=”rgba(255,175,0,0.01)” bg_shape_gradient_2=”rgba(255,104,73,0.01)” icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff6849″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#3e4a59″ accent_color=”#5163dd” accent_color_hover=”#5163dd” custom_styles=”.vc_custom_1605703991974{padding-top: 60px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605703991991{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 30px !important;}”]کلاس مجازی رایتک یکی از سامانه های پرقدرت آموزش آنلاین غیر حضوری با پنل مدیریت بسیار دقیق برای اجرای کلاس در محیط اینترنت برای مدارس و آموزشگاه ها تولید شده است.[/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″][rb_sc_extended_service style=”rhombus” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-location-pin” title=”نرم افزار حمل و نقل بارمان” button_title=”ادامه” add_divider=”1″ customize_size=”1″ icon_size=”60px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#6276fe” icon_gradient_2=”#5264df” icon_hover_gradient_1=”#5264df” icon_hover_gradient_2=”#6276fe” bg_shape_gradient_1=”rgba(255,175,0,0.01)” bg_shape_gradient_2=”rgba(255,104,73,0.01)” icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff6849″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#3e4a59″ accent_color=”#5163dd” accent_color_hover=”#5163dd” custom_styles=”.vc_custom_1605703809477{padding-top: 60px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605703809496{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 30px !important;}”]نرم افزار حمل و نقل بارمان توسط شرکت رایتک طراحی و تولید شده است و برای مدیریت حمل و نقل درون شهری و برون شهری مورد استفاده قرار میگیرد.[/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”270″ css=”.vc_custom_1562659520099{padding-top: 90px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”rhombus” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-earnings” title=”نرم افزار حسابداری چیتا” button_title=”بیشتر” add_divider=”1″ customize_size=”1″ icon_size=”60px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#6276fe” icon_gradient_2=”#5264df” icon_hover_gradient_1=”#5264df” icon_hover_gradient_2=”#6276fe” bg_shape_gradient_1=”rgba(255,175,0,0.01)” bg_shape_gradient_2=”rgba(255,104,73,0.01)” icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff6849″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#3e4a59″ accent_color=”#5163dd” accent_color_hover=”#5163dd” custom_styles=”.vc_custom_1605703289628{padding-top: 60px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605703289652{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 30px !important;}”]نرم افزار حسابداری چیتا ارائه شده توسط شرکت رایتک ، در دو نسخه وب و بسته نرم افزاری تحت ویندوز بوده و یکی از برترین نرم افزار های موجود در بازار میباشد.[/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][rb_sc_text subtitle=”محصولات دانلودی” title=”پروژه های آماده” button_url=”” show_divider=”1″][/rb_sc_text][vc_raw_html]JTVCcmJfc2NfY2Fyb3VzZWwlMjBjb2x1bW5zJTNEJTI3NCUyNyU1RCU1QnJlY2VudF9wcm9kdWN0cyUyMHBlcl9wYWdlJTNEJTI3OCUyNyUyMGNvbHVtbnMlM0QlMjc0JTI3JTVEJTVCJTJGcmJfc2NfY2Fyb3VzZWwlNUQ=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”50%” particles_height=”100%” particles_size=”70″ particles_count=”2″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1570451116272{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 14px !important;background-image: url(https://rightechco.com/3/wp-content/uploads/2019/10/01_2.png?id=3722) !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1570451116273{padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451116275{padding-top: 0px !important;}” particles_image=”3650″][vc_column width=”1/2″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451123601{padding-top: 130px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” image=”3374″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation_load=”grow_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1565241664543{padding-top: 80px !important;padding-right: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1565241664549{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text title=”طراحی سایتدر تبریز” button_title=”دپارتمان طراحی سایت تبریز” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#ffffff” custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color=”rgba(255,255,255,0.8)” custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]شرکت عصر انتقال داده رایان تکرو (رایتک) با شماره ثبت 1348 با 10 سال سابقه در زمینه طراحی سایت ، سئو و بهینه سازی ، طراحی نرم افزار ویندوز و طراحی اپلیکیشن موبایل در شهر تبریز به ثبت رسیده است.همکاری با بیش از 500 سازمان دولتی و شرکت های حقوقی نظیر وزارت کشور ، اداره کل فنی و حرفه ای ، دانشگاه آزاد اسلامی و … از افتخارات شرکت رایتک بوده و رضایت این مشتریان از خدمات ارائه شده ، دلگرمی همکاران این شرکت میباشد.[/rb_sc_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1570451450239{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://rightechco.com/3/wp-content/uploads/2019/10/01_3.png?id=3727) !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570451450244{padding-top: 0px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570451298591{padding-top: 55px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1562653222525{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653222529{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653222531{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target” title=”دپارتمان دیجیتال مارکتینگ” button_title=”بازاریابی آنلاین” button_url=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1605705810495{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1605705810504{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605705810510{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605705810516{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653255330{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653255334{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653255337{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ title=”دپارتمان پشتیبانی” button_title=”پشتیبانی 24 ساعته” button_url=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1605705702952{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1605705702959{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605705702965{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605705702972{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ css=”.vc_custom_1570452115159{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570452115166{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570452115168{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-customer-review” title=”دپارتمان آموزش” button_title=”ارائه مدرک فنی و حرفه ای” button_url=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1605705823275{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1605705823285{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605705823291{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605705823297{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ css=”.vc_custom_1562653319231{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653319235{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653319237{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-digital-marketing” title=”دپارتمان طراحی سایت” button_title=”برنامه نویسی موبایل” button_url=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_lh=”22px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1605705784652{padding-top: 72px !important;padding-bottom: 73px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1605705784663{padding-top: 58px !important;padding-bottom: 58px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1605705784669{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605705784673{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_empty_space][rb_sc_text subtitle=”نمونه پروژه های اجرا شده” title=”پروژه ها” button_url=”” show_divider=”1″][/rb_sc_text][vc_raw_html]JTVCdmNfcm93JTIwZnVsbF93aWR0aCUzRCUyMnN0cmV0Y2hfcm93X2NvbnRlbnQlMjIlNUQlNUJ2Y19jb2x1bW4lNUQlNUJyYl9zY19wb3J0Zm9saW8lMjBsYXlvdXQlM0QlMjJjYXJvdXNlbCUyMiUyMHRheCUzRCUyMnJiX3BvcnRmb2xpb19jYXQlMjIlMjByYl9wb3J0Zm9saW9fY2F0X3Rlcm1zJTNEJTIyc2xpZGVyJTIyJTIwY29sdW1ucyUzRCUyMjUlMjIlNUQlNUIlMkZ2Y19jb2x1bW4lNUQlNUIlMkZ2Y19yb3clNUQ=[/vc_raw_html][/vc_column_inner][/vc_row_inner][rb_sc_portfolio layout=”carousel” tax=”rb_portfolio_cat” _terms=”” rb_portfolio_cat_terms=”design,%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa,%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9″ columns=”5″ total_items_count=”40″ square_img=”1″ portfolio_hide_meta=”categories,tags”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” bg_size=”contain” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869822681{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://rightechco.com/3/wp-content/uploads/2019/10/01_5.png?id=3749) !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869822686{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572869822683{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][rb_sc_text subtitle=”تعرفه های کلاس آنلاین رایتک” title=”پلن مورد نظر را انتخاب کنید” show_divider=”1″][/rb_sc_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner content_placement=”top” css=”.vc_custom_1565942673873{padding-top: 130px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1572870157119{margin-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”سفارش” highlighted=”1″ background_color=”#ffffff” text_color=”#3d3d3d” divider_color=”#ffaf00″ label_bg=”” btn_font_color=”#644bd1″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”#ffffff” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#644bd1″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffffff” button_gradient_2=”#ffffff” button_hover_gradient_1=”#ffaf00″ button_hover_gradient_2=”#ffaf00″ title=”میکرو” currency=”هزارتومان” price=”700″ price_desc=”ماهانه”]ظرفیت کلاس : 10 نفر
تعداد کلاس همزمان : 2
دامنه اختصاصی : دارد
ساعت کلاس روزانه : 4
وبسایت اختصاصی : ندارد
سیستم آموزشی : دارد
آزمون آنلاین : دارد
مدیریت دانش آموز : دارد
تعداد دوره : نامحدود
تعداد مربی : نامحدود
برنامه هفتگی : دارد
صدور کارنامه : دارد
آموزش ویدیویی : ندارد
اپلیکیشن اندروید : ندارد
ارسال ناتیفیکیشن : ندارد[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870162931{margin-top: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”سفارش” highlighted=”1″ background_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” divider_color=”#ffaf00″ label_bg=”#1ed2b4″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”دسی” currency=”هزارتومان” price=”900″ price_desc=”ماهانه” image=”4234″]ظرفیت کلاس : 15 نفر
تعداد کلاس همزمان : 3
دامنه اختصاصی : دارد
ساعت کلاس روزانه : 8
وبسایت اختصاصی : ندارد
سیستم آموزشی : دارد
آزمون آنلاین : دارد
مدیریت دانش آموز : دارد
تعداد دوره : نامحدود
تعداد مربی : نامحدود
برنامه هفتگی : دارد
صدور کارنامه : دارد
آموزش ویدیویی : دارد
اپلیکیشن اندروید : ندارد
ارسال ناتیفیکیشن : ندارد[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1573116456610{margin-bottom: 20px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116456615{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”سفارش” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”دکا” currency=”میلیون تومان” price=”1,2″ price_desc=”ماهانه”]ظرفیت کلاس : 20 نفر
تعداد کلاس همزمان : 4
دامنه اختصاصی : دارد
ساعت کلاس روزانه : 6
وبسایت اختصاصی : دارد
سیستم آموزشی : دارد
آزمون آنلاین : دارد
مدیریت دانش آموز : دارد
تعداد دوره : نامحدود
تعداد مربی : نامحدود
برنامه هفتگی : دارد
صدور کارنامه : دارد
آموزش ویدیویی : دارد
اپلیکیشن اندروید : ندارد
ارسال ناتیفیکیشن : ندارد[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573116515821{margin-top: 15px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116515823{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”سفارش” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”گیگا” currency=”میلیون تومان” price=”1,5″ price_desc=”ماهانه”]ظرفیت کلاس : 40 نفر
تعداد کلاس همزمان : 6
دامنه اختصاصی : دارد
ساعت کلاس روزانه : 12
وبسایت اختصاصی : دارد
سیستم آموزشی : دارد
آزمون آنلاین : دارد
مدیریت دانش آموز : دارد
تعداد دوره : نامحدود
تعداد مربی : نامحدود
برنامه هفتگی : دارد
صدور کارنامه : دارد
آموزش ویدیویی : دارد
اپلیکیشن اندروید : دارد
ارسال ناتیفیکیشن : دارد[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_start=”top_right” particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869834308{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #fcfdfe !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869834312{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner][vc_column_inner][rb_sc_text title=”آخرین بروز رسانی” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1571656799750{padding-top: 10px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571656799766{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner][rb_sc_blog post_tax=”category” post_category_terms=”,css,html,php,strategy,%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c,marketing,social-media-marketing,footer,%d9%be%d9%84%d8%a7%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa,%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c,business,technology,creativity,%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa,seo,localseo,post-formats,%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7,%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa,%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88,logo,ppc-management,masonry,motion-graphic” layout=”3″ thumb_size=”large” enable_carousel=”1″ post_hide_meta_override=”1″ post_hide_meta=”author” total_items_count=”4″ items_pp=”4″ chars_count=”80″ more_btn_text=”ادامه مطلب” hover_animate=”1″ background_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ accent_color=”#ffaf00″ meta_color=”#3e4a59″ date_color=”#3e4a59″ date_background=”#ffffff” active_dot=”#ffaf00″ arrows_color=”#3e4a59″ btn_font_color=”#3e4a59″ btn_border_color=”#e2e2e2″ btn_arrow_color=”#ffaf00″ btn_background=”#ffffff” date_gradient_1=”#ffffff” date_gradient_2=”#ffffff” category_bg=”#eef1fd” category_color=”#3e4a59″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” bg_rb_color=”gradient” rb_gradient_color_from=”#238fd3″ rb_gradient_color_to=”#1fd2b5″ rb_gradient_opacity=”100″ particles=”1″ particles_width=”100%” particles_height=”100%” particles_start=”bottom_left” particles_size=”80″ particles_count=”5″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572870287778{margin-bottom: -100px !important;padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” particles_image=”63″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1572870287781{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870287782{padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″ hide_bg_portrait=”1″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653862300{padding-top: 60px !important;}” offset=”vc_col-lg-5 vc_hidden-sm” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1562653862303{padding-top: 105px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653862307{padding-top: 0px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” max_tilt=”12″ perspective=”1500″ speed=”400″ image=”3376″][/vc_column][vc_column bg_size=”contain” customize_bg_mobile=”1″ bg_size_mobile=”custom” custom_bg_size_mobile=”170%” hide_bg_mobile=”1″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1572870312247{padding-top: 20px !important;padding-right: 157px !important;padding-bottom: 120px !important;padding-left: 157px !important;background-image: url(https://rightechco.com/3/wp-content/uploads/2019/10/01_4.png?id=3733) !important;}” offset=”vc_col-lg-7 vc_col-md-8 vc_col-xs-12″ custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572870312248{padding-right: 140px !important;padding-bottom: 85px !important;padding-left: 140px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870312251{margin-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”][rb_sc_text title=”ثبت درخواست” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ customize_size_landscape=”1″ title_size_landscape=”36px” custom_styles=”.vc_custom_1605773162911{padding-top: 100px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1605773162930{padding-top: 25px !important;}”]نظرات ، پیشنهادات و درخواست های شما دلگرمی بخش مجموعه رایتک و همکاران آن است.با ما در ارتباط باشید[/rb_sc_text][/vc_column][/vc_row]