لوگوی فرش جعفری

لوگوی طراحی شده برای فرش...
دسته: گرافیک
تاریخ: آبان ۷, ۱۳۹۷