موشن گرافیک آکادمی اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمونه کار موشن گرافیک آکادمی اتوماسیون صنعتی زیمنس

موشن گرافیک آکادمی اتوماسیون صنعتی زیمنس به سفارش آکادمی زیمنس طراحی و ساخته شده است.

طراحی و اجرا: رایتک