موشن گرافیک قرعه کشی پرتو افکن ماندگار

نمونه کار موشن گرافیک قرعه کشی پرتو افکن ماندگار

موشن گرافیک قرعه کشی پرتو افکن ماندگار به سفارش شرکت پرتو افکن ماندگار طراحی و ساخته شده است.

طراحی و اجرا: رایتک