نمونه کار موشن گرافیک تابلو LED تابلو ساز شیراز

موشن گرافیک تابلو LED تابلو ساز شیراز به سفارش شرکت پرتو افکن ماندگار طراحی و ساخته شده است.

طراحی و اجرا: رایتک

بنا به درخواست مشتری گویندگی این کار به عهده ی خودشون گذاشته شد و کار از سمت ما بدون گوینده پخش میشود.