موشن گرافیک سیستم جامع صنعتی مونیکو

نمونه کار موشن گرافیک سیستم جامع صنعتی مونیکو

موشن گرافیک سیستم جامع مانیتورینگ و کنترل صنعتی مونیکو به سفارش گروه مونیکو طراحی و ساخته شده است.

طراحی و اجرا: رایتک