طراحی وبسایت  فروشگاهی – خدماتی

وبسایت فروشگاهی – خدماتی سوشال شاپ به درخواست گروه خدماتی شبکه های اجتماعی سوشال شاپ و توسط شرکت رایتک طراحی و اجرا شده است.

زمان اجرای پروژه : ۴۰ روز
زبان برنامه نویسی :   Html – PHP – WordPress

وبسایت - فروشگاهی - خدماتی
وبسایت – فروشگاهی – خدماتی

طراحی و اجرا: رایتک