طراحی وبسایت شرکتی – سازمانی

وبسایت شرکتی – سازمانی گروه نرم افزاری چیتا به درخواست گروه نرم افزاری چیتا و توسط شرکت رایتک طراحی و اجرا شده است.

زمان اجرای پروژه : ۴۰ روز
زبان برنامه نویسی :   Html – PHP – WordPress

وبسایت شرکتی - سازمانی
وبسایت شرکتی – سازمانی

طراحی و اجرا: رایتک