نمونه کار لوگوی فرش جعفری

لوگوی فرش جعفری که به سفارش فرش دستباف جعفری تبریز طراحی شده است.

طراحی و اجرا: رایتک