نمونه کار لوگوی شرکت تولیدی لیفلس

لوگوی بیو لیف که به سفارش شرکت تولید کاغذ بیو لیف طراحی شده است.

طراحی و اجرا: رایتک

نمونه کار لوگوی شرکت تولیدی لیفلس