طراحی وبسایت شخصی

وبسایت شخصی  دکتر محمود حکمت نیا به درخواست جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا و توسط شرکت رایتک طراحی شده است.

زمان اجرای پروژه : ۳۰ روز
زبان برنامه نویسی :   Html – PHP – WordPress

وبسایت شخصی
وبسایت شخصی

طراحی و اجرا: رایتک