ثبت نام اینترنت

با توجه به عدم امکان عودت وجه رانژه از سمت مخابرات، لطفاً قبل از ثبت‌نام ، از دایر نبودن اینترنت ، از شرکت دیگر روی خط تلفن خود مطمئن شوید. با تشکر

لطفا قبل از ثبت نام، فرم بررسی پوشش خدمات +ADSL2 را پر کنید.

هزینه نصب و رانژه (۱۵۰۰۰ تومان) بر عهده خود مشترک می باشد.

۱ ثبت مشخصات تقاضا کننده
۲ ثبت مشخصات صاحب خط
۳ انتخاب نوع سرویس اینترنت
  • در صورت وارد کردن نام معرف یک گیگ ترافیک هدیه به پنل کاربری معرف اضافه خواهد شد.