با توجه به عدم امکان عودت وجه رانژه از سمت مخابرات، لطفاً قبل از ثبت‌نام ، از دایر نبودن اینترنت ، از شرکت دیگر روی خط تلفن خود مطمئن شوید. با تشکر

لطفا قبل از ثبت نام، فرم بررسی پوشش خدمات +ADSL2 را پر کنید.

هزینه نصب و رانژه (15000 تومان) بر عهده خود مشترک می باشد.

1 ثبت مشخصات تقاضا کننده
2 ثبت مشخصات صاحب خط
3 انتخاب نوع سرویس اینترنت
  • در صورت وارد کردن نام معرف یک گیگ ترافیک هدیه به پنل کاربری معرف اضافه خواهد شد.