درخواست نمایندگی اینترنت

ضمن سپاس از حسن انتخاب شما ، شرکت عصر انتقال داده رایتک ، نمایندگی رسمی فروش کشوری آسیاتک جهت توسعه شبکه فروش در سراسر کشور اقدام به اعطای نمایندگی با شرایط ویژه و پنل و پرتال رسمی آسیاتک با پورسانت آنلاین در مراکز (CRM) می نماید.