کارفرما: شرکت پرتو افکن ماندگار

نام پروژه: موشن گرافیک پرتو افکن ماندگار

مدت زمان:  55 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد