کارفرما: موسسه مهاجرت پرشیا مایگریت

نام پروژه: موشن گرافیک موسسه مهاجرت پرشیا مایگریت

مدت زمان: 2 دقیقه و 47 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد