کارفرما: شرکت سپهر کارتن آریا

نام پروژه: موشن گرافیک شرکت سپهر کارتن آریا

مدت زمان: 59 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد