کارفرما: مونیکو

نام پروژه: موشن گرافیک سیستم جامع صنعتی مونیکو

مدت زمان: 1دقیقه و 30 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد