کارفرما: سوشال شاپ

نام پروژه: موشن گرافیک سوشال شاپ

مدت زمان: 56 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد