کارفرما: مسترمن

نام پروژه: موشن گرافیک تمیزکننده مسترمن

مدت زمان: 34 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد