کارفرما: شرکت تابلوسازی شیراز

نام پروژه: موشن گرافیک تابلوساز شیراز

مدت زمان: 1 دقیقه و 50 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد