کارفرما: اپلیکیشن سرویس یار

نام پروژه: موشن گرافیک اپلیکیشن سرویس یار

مدت زمان: 1 دقیقه و 15 ثانیه

نوع: موشن گرافیک

صداگذاری: دارد