کارفرما: صابر آقا‌محمدی ممقانی

نام پروژه: دموی سامانه مدرسه آنلاین

مدت زمان: 3 دقیقه و 10 ثانیه

نوع: سامانه کلاس آنلاین

صداگذاری: دارد