کارفرما: فرش جعفری

نام پروژه: تیزر تبلیغاتی فرش جعفری

مدت زمان: 59 ثانیه

نوع: تیزر تبلیغاتی

صداگذاری: دارد