کارفرما: پریمه کتان

نام پروژه: انیمیشن تبلیغاتی پریمه کتان

مدت زمان: 35 ثانیه

نوع: انیمیشن تبلیغاتی

صداگذاری: دارد