کارفرما: گلدن وست

نام پروژه: انیمیشن تبلیغاتی سفید کننده غلیظ گلدن وست

مدت زمان: 36 ثانیه

نوع: انیمیشن تبلیغاتی

صداگذاری: دارد