کارفرما: داروخانه سینا

نام پروژه: انیمیشن تبلیغاتی برای نرم افزار داروخانه سینا

مدت زمان: 25 ثانیه

نوع: انیمیشن تبلیغاتی

صداگذاری: دارد