کارفرما: شرکت پرتو افکن ماندگار

نام پروژه: اسلاید شو پرتو افکن ماندگار

مدت زمان: 1 دقیقه و 59 ثانیه

نوع: اسلاید شو

صداگذاری: دارد