کارفرما: شرکت پرتو افکن ماندگار

نام پروژه: اسلاید شو و تیزر نمایش لوگو پرتو افکن ماندگار

مدت زمان: 3 دقیقه و 41 ثانیه

نوع: اسلاید شو و تیزر نمایش لوگو

صداگذاری: دارد