عصر انتقال داده رایان تکرو
فناوری و تکنولوژی

آذر, ۱۳۹۸

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است