آدرس دهی فایل در HTML

مسیر فایل در HTML

 

فایل pic1.jpg در همان فلدری قرار دارد که صفحه جاری قرار دارد

<img src=” / pic1.jpg “>

 

فایل  pic1.jpg در پوشه تصاویر در فلدر جاری قرار دارد.

<img src=”/images/ pic1.jpg”>

 

فایل  pic1.jpg در پوشه تصاویر در ریشه وبسایت جاری قرار دارد.

<img src=”/images/ pic1.jpg”>

 

فایل  pic1.jpg در پوشه ای یک سطح بالاتر از پوشه جاری قرار دارد.

<img src=”/../pic1.jpg”>

 

مسیر فایل در HTML

مسیر فایل (File Paths) محل یک فایل در ساختار پوشه وب سایت را تعیین می کند. مسیر فایل زمانی استفاده می شود که به یک فایل خارجی لینک می زنیم، مثل:

  • وب پیج ها
  • تصاویر
  • فایلهای استایل شیت
  • فایلهای جاوا اسکریپت

مسیر فایل قطعی

مسیر فایل قطعی، URL کامل یک فایل در اینترنت است:

مثال:

<img src=”https://www.w3schools.com/images/pic1.jpg” alt=”Mountain”>

 

توجه: تگ <img> و خصیصه های src و alt در بحث های قبلی مربوط به تصاویر در HTML بحث شدند.

بازیافت مسیر فایل

مسیر فایل نسبی به مسیر فایل نسبت به صفحه جاری اشاره دارد. در این مثال مسیر فایل به فایلی در پوشه images اشاره دارد که در ریشه وب سایت جاری قرار دارد:

مثال:

<img src=”/images/pic1.jpg” alt=”Mountain”>

 

در مثال زیر مسیر فایل به فایلی در پوشه images اشاره دارد که در پوشه جاری وب پیج قرار دارد:

مثال:

<img src=”/images/pic1.jpg” alt=”Mountain”>

 

در مثال زیر مسیر فایل به فایل تصویری اشاره دارد که در پوشه ای یک سطح بالاتر از پوشه جاری قرار دارد.

مثال:

<img src=”/../images/pic1.jpg” alt=”Mountain”>

 

استاندارد عملکرد برتر

در استاندارد عملکرد برتر استفاده از مسیر فایل نسبی (در صورت امکان) توصیه شده است.

زمانی که از مسیر فایل نسبی استفاده می شود، وب پیج ها به URL پایه جاری محدود نخواهند شد. تمامی لینک ها بر روی کامپیوتر خود (لوکال هاست) و همچنین دامنه عمومی جاری و دامنه های عمومی آینده عمل خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است