تگ های سر فصل (HEADING) و نحوه استفاده از آن

از تگهای سر فصل (HEADING) برای تیتر و عنوان مطالب استفاده می شود. به این مثالها توجه کنید:

<h1>سرفصل 1<h1/>
<h2>سرفصل 2<h2/>
<h3>سرفصل 3<h3/>
<h4>سرفصل 4<h4/>
<h5>سرفصل 5<h5/>
<h6>سرفصل 6<h6/>

 

نتیجه کد بالا به صورت زیر است:

سرفصل1

سرفصل2

سرفصل3

سرفصل4

سرفصل5
سرفصل6

 

هدف استفاده از تگ های سر فصل

هدف اصلی استفاده از تگ های سر فصل Heading دسته بندی محتوای سایت با هدینگ های متفاوت است (H1-H6). کاربران درصورتی که سایت شما از هدینگ ها Heading به درستی استفاده کرده باشد راحت تر با سایت ارتباط بر قرار می کنند. و کاربران برای دریافت موضوع محتوای صفحات سایت شما کافیست که سرتیتر قسمت های مختلف را بخوانند.

نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت این است که تگ H1 از همه تگ ها مهم تر بوده و وظیفه آن این است که به مخاطب بگوید که محتوای صفحه بطور کلی در باره چه موضوعی است.

تعیین ساختار درختی صفحات توسط تگ های سر فصل

ساختار درختی در صفحه شما به معنی آن است که تگ H1 باید در ابتدای صفحه درج شود و تگ H2 بعد از آن و سپس تگ H3 و به همین ترتیب تگ های H4 و H5 وH6 برای آنکه بتوان از مزایای تگ های تیتر در سئو استفاده کرد. باید از این ساختار تبعیت کنید.

ساختار درختی صفحات توسط هدینگ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است