تگ های قالب بندی متن

تگ های قالب بندی متن

html  تگ هایی را برای توصیف متن در جاهای مختلف و با کاربرد های مختلف در اختیار کاربران قرار داده است. تگ های قالب بندی متن یا tag  های قالب بندی متن از جمله تگ هایی است که می توانند ظاهری زیبا و متمایز به متن ما بدهند.

تگ های پرکاربردی نظیر تگ <i>   و تگ <b> ، برای ایجاد افکت های ایتالیک و بولد کردن در قسمتی از متن به کار می رود.

تگ هایی برای قالب بندی های مختلف متن در html  ارائه شده است. که هریک در جاهای  مختلفی استفاده می شود.

  • <b>:   این تگ متن را Bold می کند.
  • <strong>:  این قسمت برای قسمت مهم متن استفاده می شود.
  • <i> :  این تگ برای italic کرذن متن به کار می رود.
  • <em>:  این تگ برای تاکید کردن روی یک متن به کار می رود.
  •  <mark>: این تگ برای علامت زدن یک متن به کار می رود.
  • <small>: این تگ برای کوچک کردن یک متن به کار می رود.
  • <del> : این تگ برای حذف یک متن به کار می رود.
  • <ins> : برای درج یک متن کاربرد دارد.
  •  <sub>: برای افزودن زیر مجموعه کاربرد دارد.
  •  <sup> : برای متن های ستاره دار به کار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است